Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 08. mart

mar 08 2019 /

dogodilo se na danasnji dan

Šta se to dogodilo u Pančevu i okolini na današnji dan?

8. marta 1833.
Generalna komanda u Temišvaru na molbu kneza Miloša Obrenovića izveštava Magistrat Pančeva da je turskim podanicima koji putuju iz Srbije u Austro ugarske zemlje, štampaju novi formular pasoš.

8. marta 1854.
JovaN Kaulici izveštava Magistrat Pančeva da namerava da proširi rad svoje štamparije i da je sklopio ugovor o ortakluku na godinu dana sa tipografom Antonom Ziberhalom kvalifikovanim tipografom iz Budimpešte. Zamolio je da se firma registruje pod novim imenom "Johan Kaulici i komp."8. marta 1902.
Isidora Sekulić privremena učiteljica Srpske više devojačke škole u Pančevu moli Školski savet u Sremskim Karlovcima da joj se izda dekret stalne učiteljice.

8. marta 1920.
U Pančevu je zatvoren Radnički dom. Pozvani su drugovi: Maksa Jovanović, Lazar Dumadašević, Stevan Heja. Saopšteno im je da svake noći imaju biti pritvoreni.

8. marta 1937.
Ministartvo PTT pod brojem 76897-1937 kr. Jugoslavije izveštava predsednika grada Pančeva, da bi država u interesu poboljšanja PTT saobraćaja u Pančevu pristupila podizanju nove zgrade za poštu u Pančevu, ako bi Gradsko poglavarstvo bilo u mogućnosti doprineti sredstva u sumi od 500.000 dinara. Gradsko veće grada Pančeva usvaja predlog i određuje da se iz specijalnog građevinskog fonda grada Pančeva, koji se nalazi kod Državne hipotekarne banke u Beogradu votida dotacija državnoj blagajni. Ministarstvo PTT za podizanje poštanske zgrade u Pančevu i da Ministarstvo PTT putem Ministarstva finansija ishodi odobrenje za dobijanje sume od 500.000 dinara za napred označenu svrhu.

Last modified on petak, 08 mart 2019 14:22
Konoba32Konoba32Konoba32

-------------------