Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 12. marta

mar 12 2016 /

12. marta 1807.
Pančevo. Major Švind izveštava Obrštara Mihajlovića, da je dobio prijavu, da se Jovan Mihajlov u Pančevu bavi špijunažom u korist Srbije.

12. marta 1809.
Generalna Komanda u Temišvaru traži od Magitrata u Pančevu da se objavi upozorenje građanstvu, da ne dezertiraju u provincije pod francuskom upravom, jer im preti opasnost odvođenja u kolonije.

12. marta 1876.
Pančevački nemački list „Banater post“ broj 21 povodom smrti Branka Rajića profesora i đakona napisao je:
„Branko Rajić – đakon ovdašnje srpske crkvene opštine jedan najvatreniji, ali takođe najinteligentniji član srpske Narodne partije, juče je umro. Rajić je gorko ispaštao svoju zalutalost kao narodnjak, njegova protivugarska stremljenja stajala su ga njegovog mesta profesora i odvela ga u materijalno osiromašenje. Mi žalimo Rajića“.

12. marta 1924.
Na osnovu molbe Ministarstva unutrađnjih dela broj 16070-1923 rešili su ujedinjeni odbori samoupravljanja grada Pančeva da treba priteći u pomoć opservatoriji. Proširen Senat uputio je pola hektara zemiljišta za podizanje meteorološke stanice u Pančevu u Narodnoj bašti.

Konoba32Konoba32Konoba32

-------------------