Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 12. avgusta

avg 12 2018 /

Šta se to dogodilo u Pančevu i okolini na dašanji dan?

12.avgusta 1795.
Na traženje Magistrata Pančeva, esnaf je odgovorio da će se prema Srbima zanatlijama koji pristupe zajedničkom esnafu poneti prijateljski i da će im ispuniti želje.

12.avgusta 1795.
Svi pekari crnog i belog hleba u Pančevu, žale se kako su prošle godine na svoju štetu prodavali građanima hleb po određenoj ceni, a kako sad, od kad je hrana pojeftinila privatni donose na pijacu hleb i prodaju po jeftinije, te mole Magistrat da se to kao i ranije zabrani.

12.avgusta 1833.
Brigada izveštava Magistrat Pančeva da je primećeno da se so iz Turske tj. Srbije krijumčari na ovu stranu. Traži se stroga kontrola i izveštaj. Policijski ured izveštava da u Pančevu nema krijumčara soli.

12.avgusta 1915. u 02:30
Iz beležaka popa Dušana Radulovića

Počelo je bombardovanje varoši Pančeva. Prva granata pala je na katoličku crkvu i napravila je rupu na kuli i ušla u ispovedaonicu, jedan deo je pao pored dućana Svetislava Boškovića i ranio mu je suprugu, druga je pala na kuću crkvene opštine u kojoj je Klein birtaš, provalila zid velike kuće i provalila u birt. Jedna granata pala je pored kuće br 6. Pancela, i ubila kalfu berberskog,i oštetio kuću.

Posle jednog sata palo je još četiri bombe na gornju crkvu ali nju nije pogodila, jedna je pala u Tamiš, druga u baštu pored dvokatnice, treća u susednu kuću i razorila šupu i zid porednje, četvrta preko u kuću Laze Grubanova u njegovu spremljenu sobu gde je velika kvara nanela, a pred kućom ubila mu mater Katu Grubanov. Još je više bombi palo na Bahmanovu ciglanu. Dve su pale pored kasarne u bašti Rutentala, jedna nu klavinsko groblje, dve na Bahamovu ciglanu.

Zašto? Ima više verzija. Jedni vele da je toga dana od 12 do 2 sati popodne bačeno 50 granata na beograd i da je ovo odgovor, drugi da su naši (austrougarska) razorili vršaću mašinu kod Velikog Sela i ubili radnike i zapalili snopove.

12.avgusta 1934.
Osnovano je u Pančevu preduzeće "Antonovi A.D." Industrija nameštaja i građevinske stolarije Pančevo. Ovo preduzeće registrovano je 18. avgusta 1934. godine. Kasnije, 1947. godine, rešenjem Vlade NR Srbije broj 472. osnovana je Industrija nameštaja "Gaj".

Read 227 times Last modified on nedelja, 12 avgust 2018 12:27

Booking.com

 

Podržite Internet Magazin K-013

-------------------