Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 14. avgusta

avg 14 2018 /

Šta se to dogodilo u Pančevu i okolini na današnji dan?

14.avgusta 1798.
Na osnovu naređenja Dvorskog ratnog saveta o pregledu apoteka, naloženo je komunitetskom lekaru Traplu da sa jednim odbornikom pristupi pregledu apoteka i sastavi spisak onih droga koje apoteke ne smeju prodavati.

14.avgusta 1798.
Doneta je odluka graničarskog inspektora generala i barona fon Devinsa kojom se ovlašćuje potporučnik Trandafil da najstrožim merama sprovede čišćenje granice od lopova i ubica i uputstvo da donese nadležnima radi izvršenja ovog naređenja. Primljeno k znanju.

14.avgusta 1809.
Magistrat Pančeva preporučuje vojnoj komandi molbu rezbara Vojković Mihajla, kojom traži majstorsko pravo. Vojković ispunjva uslove. Esnaf ga predlaže a jedini pančevački rezbar A. Arsenijević zauzima se za njega.

14.avgusta 1832.
Povodom izvešraja Magistrata Pančeva o pančevačkom zelenilu Brigada naređuje da Magistrat posadi još 3465 sadnica i da se vodi računa kako o već zasađenim tako i o drveću koje će se zasaditi.

14.avgusta 1833.
Magistrat Pančeva dostavlja Generalnoj Komandi molbu Stojanović Aćima kojom imenovani poli za austrijsko poslanstvo. Imenovani je iz Smedereva i došao je u Pančevo 1813. godine povodom pada Srpskog ustanka.

14.avgusta 1921.
Izašao je u Pančevu prvi broj lista "Srpska zavetna misao" nezavisni politički list, na srpskom jeziku, ćirilicom.

Last modified on utorak, 14 avgust 2018 01:22
Konoba32Konoba32Konoba32