Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 16. septembra

sep 17 2018 /

Šta se to dogodilo u Pančevu i okolini na današnji dan?

16.septembra 1789.
Potpukovnik Terzić prešao je Dunav sa 4 kompanije 12. pančevačke regimente i 4 kompanije dobrovoljaca. Tu ih kod Ribnice na desnoj obali Dunava Terzić napadne i natera Turke u bekstvo. Plen je bio obilan: 3000 džakova brašna i 1000 akova rakike. U ovom okršaju naročito se istakao potpukovnik Terzić i kapetan Kobasica.

16.septembra 1795.
Magistrat Pančeva nalaže policiji da kod sapundžija sprovede sniženje cena sveća i sapuna. Sniženje važi od 20. septembra a sapundžije dužne istaviti cenovnik pojedinačnik artikala.

16.septembra 1820.
Generalna komanda u Temišvaru dostavlja brigadi, a ova Magistratu Pančeva kopiju raspisa Dvorskog ratnog saveta o načinu sakupljanja pijavica i lekovitog bilja kao i sušenja tog lekovitog bilja od strane vojnih bolnica. Opisuje se izgled pijavice i navode se lekovite biljke koje se mogu sušiti samo pod nadzorom lekara. Magistrat Pančeva je ustupio zanja radi dr Tramplu Francu i lekaru Tir Blazijusu.

16.septembra 1826.
Brigada zabranjuje postavljanje buda i šatora u ulici od zgrade brigadira do nove pravoslavne crkve kao i na velikoj pijaci jer se u slučaju požara ne bi moglo prići upaljenoj zgradi.

16.septembra 1848.
Stevan Knićanin traži od Okružnog odbora srpskog pokreta u Pančevu da se Jovančetu Stefanoviću vrate oduzete stvari. Ekonomsko odeljenje ovog odbora, izveštava Knićanina da ne može kazan vratiti, jer je potreban za topove.

16.septembra 1915.
Pod pretnjom smrtne kazne bili su svi muškarci Srbi, pravoslavne vere od 11 godina pa na više, evakuisani i odvedeni u Segedin i Hodjmezevašarhelj, gde su ostali 6 nedelja.

Read 153 times Last modified on ponedeljak, 17 septembar 2018 09:40

Booking.com

 

Podržite Internet Magazin K-013

-------------------