Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 19. mart

mar 19 2019 /

Dogodilo se na danasnji dan

Šta se to dogodilo u Pančevu i okolini na današnji dan?

19. marta 1858.
Predsednik katoličke crkvene opštine Pančevo Lunc Johan moli Magistrat da se isparceliše 40 jutara pašnjaka koji je opština dala katoličkoj crkvenoj opštini na trogodišnje plodouživanje, radi pokrića troškova za podizanje glavnog krsta na katoličkom groblju. Građevinsko zvanje odgovara 7. aprila 1858. ;agistratu Pančeva da je isparcelisala 40 jutara pašnjaka.

19. mara 1926.
Pančevo ima tri bioskopa i to: Moderni, Apolo i Zimski. Od ta tri naročito su stekli simpatije pančevačke publike Moderan bioskop i Apolo, dok Zimski radi jedino u toku zime.

Read 733 times Last modified on ponedeljak, 18 mart 2019 18:02
Konoba32Konoba32Konoba32

-------------------