Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 20.septembra

sep 20 2018 /

Šta se to dogodilo u Pančevu i okolini na današnji dan?

20.septembra 1797.
Policijsko odeljenje ponovo predlaže da se kućevlasnicima naredi čišćenje šančeva i trotoara (putanja) pred kućama, a isto tako da se ne dozvoli lutanje stoke po ulicama. Naređeno.

20.septembra 1802.
Predstavka varoških odbornika Magistratu Pančeva, da se s ozbirom na sušu i izgleda na slab prinos poljoprivrednih proizvoda, zabrani svaki izvoz žitarica, tim više što se one ne izvoze kako što se traži, u Karlovac, već se kriumčare za Srbiju (Tursku).

20.septembra 1836.
U Pančevu priređena je vežba vojnih trupa, koju je inicirao general Mihovilj Mihaljević. Na ovu vežbu iz Beograda došla je i Turska vojna delegacija, koja se sastojala od jednog generala i jednog pukovnika. Oni su primljeni sa vojnim počastima. Vojska je pred njima manevrisala i na kraju vežbe pred njima je izvršila defile. Posle vežbe gosti su obišli grad Pančevo.

20.septembra 1849.
Apotekar Graf traži od Magistrata Pančeva da iseli iz njegove gostionice vojnu komoru, koja je tu useljena sa 26 konja. Magistrat je dostavio naređenje policiji, a ista izvršila naređenje.

Read 218 times Last modified on četvrtak, 20 septembar 2018 00:13
Konoba32Konoba32Konoba32

-------------------