Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 02.januara

jan 02 2019 /

Šta se to dogodilo u Pančevu i okolini na današnji dan? 02. januar.

02.januara 1843.
Pošlo je na Pančevo 6 bataljona honveda i to sa jabučke strane. Kod vešala se sastadoše s našim trupama i u vinogradima odmah otpoče međusobna paljba posle koje su se insurgentni povukli preko Francfelda u građansku Mađarsku.

02.januara 1870.
Rezervni potporučnik Gustav Paušan i tipograf Kafer Franc osnovali su štampariju u Pančevu. Dobili su dozvolu za izdavanje nedeljnog lista "Pancsovaer deutsche Zeitung".

02.januara 1902.
Pod pokrovideljstvom Dobrotvorne zadruge Srpskinja pančevačkih otvorena je Ženska radenička škola u Pančevu.

02.januara 1043.
Akcionarsko društvo I. M. Vajfert kupuje hotel "Vojvodina" u ulici Brigarida Ristića broj 1, odnosno kako se tada zvao "Štuka".

Last modified on sreda, 02 januar 2019 00:16
Konoba32Konoba32Konoba32

-------------------