Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Afirmacija novih potencijala i stvaranje klime podrške socijalnom preduzetništvu - | K-013 Portal

Afirmacija novih potencijala i stvaranje klime podrške socijalnom preduzetništvu

cetra, socijalno preduzetnistvo

Socijalno preduzetništvo koje predstavlja do sada najprepoznatljiviji pojavni oblik ideje socijalne i solidarne ekonomije je poslovanje sa idejom da se putem ulaganja profita, nastalog od prodaje proizvoda ili usluga, ispuni određena društvena misija.

Cilj socijalnog preduzetništva je da prepozna i da se uključi u rešavanje određenog društvenog izazova, kao što je npr. nezaposlenost, marginalizovanje određenih društvenih grupa i njihove potrebe, siromaštvo i slično. Zarada koja se ostvari ovim poslovanjem ne služi uvećanju imovine pojedinca, već se ulaže u ono što je prepoznato kao potreba ili problem, a to može biti zaštita životne sredine, upošljavanje osoba koje teško dolaze do posla, obrazovanje, socijalne ili zdravstvene usluge. Neprofitna socijalna preduzeća i preduzetnici se bave proizvodnjom roba i pružanjem usluga kroz inovativna rešenja za aktuelne društvene probleme, što je direktno povezano i sa njihovim jasnim ciljem da zajednica ima koristi od njihovih aktivnosti.

Prateći ideju socijalne ekonomije u službi čoveka, a u svetlu novog zakonskog okvira i mogućnosti koju on pruža za razvoj socijalnog preduzetništva spuštanjem na lokalni nivo, ”Centar za edukaciju i transparentnost - CETRA” iz Pančeva će u narednih godinu dana realizovati projekat Razvoj podsticajnog okruženja za lokalno socijalno preduzetništvo u Pančevu.

Ovim projektom se pionirski planira jačanje kapaciteta lokalnih donosioca odluka i organizacija civilnog društva u kreiranju instrumenata, sistema i atmosfere podrške za osnivanje i rad socijalnih preduzeća, koja bi upošljavala ekonomski ugrožene kategorija stanovništva u Pančevu. Ovim projektom se CETRA fokusira na NEET mlade (mlade osobe koje nisu u obrazovnom sistemu, nisu zaposleni i ne pohađaju obuku), na osobe sa invaliditetom i na dugoročno nezaposlena lica, odnosno na unapređenje njihovog socijalnog i ekonomskog položaja.

Socijalno preduzetništvo je forma poslovanja pomoću koje se ranjive grupe ekonomski osamostaljuju i čiji je osnovni cilj ulaganje u zajednicu upravo kroz pružanje pomoći pri zapošljavanju ljudima koji teže dolaze do posla, ali i kroz ulaganje u kulturne, obrazovne, zdravstvene i slične aktivnosti i sadržaje.

Tokom narednih godinu dana kroz različite projektne aktivnosti CETRA će informisati i tematski osnaživati zainteresovane organizacije civilnog društva, građane i građanke iz ranjivih grupa sa teritorije Pančeva, kreirati nacrt lokalne javne politike u oblasti socijalnog preduzetništva i predložiti njegovo usvajanje organima lokalne samouprave sarađujući sa lokalnim akterima.

Sadašnji nedostatak aktivnih politika grada Pančeva u oblasti socijalnog preduzetništa je potrebno regulatorno popuniti, čime se otvara mogućnost da, realizacijom ovog projekta, Pančevo ponudi i drugim gradovima i opštinama u Srbiji primer propisa i dobre prakse o mogućnostima bavljenja socijalnim preduzetništvom, uz uvažavanje demografskih, ekonomskih i socijalnih specifičnosti date lokalne samouprave.

U tom smislu se u okviru projekta planira analiza Zakona o socijalnom preduzetništvu i modela za razvoj socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou, ali i analiza radnih i socijalnih potreba NEET mladih, dugoročno nezaposlenih i osoba sa invaliditetom grada Pančeva. Plan je da ove analize dovedu do razvijanja predloga lokalne javnu politiku o socijalnom preduzetništvu u Pančevu kroz širok konsultativni proces sa predstavnicima iz lokalne samouprave.

Širenje baze znanja i informacija o socijalnom preduzetništvu i programima podrške neophodno je sistemski sprovoditi medju zainteresovanim akterima, kako bi svi oni uzeli učešće i u procesima formulisanja politika i donošenju odluka. Ovo jeste oblast koja zahteva puno budućeg rada, kako bi se iskoristio sav potencijal za razvoj socijalnog preduzetništva, ali njegovim razvojem se podstiče i društveno ekonomski razvoj jedne lokalne zajednice.

Projekat “Razvoj podsticajnog okruženja za lokalno socijalno preduzetništvo u Pančevu realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju” #PokretPolet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovoran “Centar za edukaciju i transparentnost - CETRA“ i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije. #EUzaTEBEPratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici ,Youtube nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

Najnovije: Na portalu

letnje snizenje jun 2024 big panacevo 460x600

konoba32 baner mob

10906531 721735721273076 3753183143446782296 n

Mima artwork

Logo KAREJA2

pancevo city