Lokalni ombudsman: PU 'Dečja radost' ima rok od 30 dana da otkloni utvrđene propuste -
pu decja radost, uprava, lokalni ombudsman

Lokalni ombudsman: PU 'Dečja radost' ima rok od 30 dana da otkloni utvrđene propuste


Povodom pritužbi roditelja dece koja koriste usluge PU "Dečja radost" Pančevo, a nakon sprovedenog celokupnog postupka i odgovora predškolske ustanove, Lokalni ombudsman grada Pančeva Jelena Stojković - Sokolović utvrdila je da su postojali nedostaci u PU "Dečja radost" koji se sastoje u propustima predškolske ustanove da:

- Utvrdi postojanje pravnog osnova u opštim aktima Statuta za zaključenje ugovora o uslugama korisnicima usluga - roditeljima

- Ovlašćenja koja su data u skladu sa opštim aktima i Statutom ustanove radi zaključenja predmetnih ugovora o uslugama

Lokalni ombudsman je u skladu sa svojim nadležnostima uputio preporuku PU "Dečja radost" Pančevo da najpre donese Odluku kojom će utvrditi da ugovori o uslugama ne proizvode pravno desjtvo, jer u vreme njihovog zaključivanja nisu imali pravni osnov u Statutu ove predškolske utanove, niti u opštim aktima, a da se do donošenja dopune Statuta u odnosu na prava i obaveze primenjuje važeći pozitivno-pravni odnosi u najboljem interesu dece i štiteći prava deteta.

PU "Dečja radost" treba da po hitnom postupku donese dopunu Statuta i nakon toga na svojoj web stranici objavi odgovarajuće modele ugovora o uslugama kako za Korisnike koji su u obavezi da plaćaju uslugu tako i za one korisnike koji u oslobođeni plaćanja.

Preporukom nije ukazano da se ugovori o uslugama ne zaključuju već da se što pre donese dopuna Statuta.

Lokalni ombudsman dao je rok od 30 dana da se preduzmu sve neophodne radnje.

 

Najnovije vesti pročitaj ovde!

TV PROGRAM Srbija, današnji tv programKomentre omogućio K-013.com