Predškolska ustanova „Dečja radost“ Pančevo raspisala konkurs za 138 radnih mesta -
dečja radost pančevo, oglas za posao

Predškolska ustanova „Dečja radost“ Pančevo raspisala konkurs za 138 radnih mesta


Predškolska ustanova "Dečja radost" raspisala je konkurs za 138 radnih mesta. Konkurs je objavljen danas, rok za prijavu je 8 dana, a u nastavku pročitajte tekst konkursa:

Oglas važi od: 25.11.2020.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„DEČJA RADOST”
26000 Pančevo, Žarka Zrenjanina 25

1. Vaspitač
5 izvršilaca

2. Vaspitač
na određeno vreme, zamena odsutnog zaposlenog preko 60 dana
29 izvršilaca

USLOVI: Za radna mesta 1 i 2: a) visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koje su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 07. oktobra 2017. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; b) državljanstvo Republike Srbije; v) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; g) neosuđivanost za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; d) radno iskustvo jedna godina.

3. Vaspitač - pripravnik
na određeno vreme
3 izvršioca

USLOVI: a) visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i specijalističke strukovne studije, po propisima koje su utvrđivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 07. oktobra 2017. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studije u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; b) državljanstvo Republike Srbije; v) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; g) neosuđivanost za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

4. Medicinska sestra - vaspitač
4 izvršioca

5. Medicinska sestra - vaspitač
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
36 izvršilaca

USLOVI: Za radna mesta 4 i 5: a) više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije) na kojima je osposobljeno za rad sa decom jaslenog uzrasta ili srednje obrazovanje; b) državljanstvo Republike Srbije; v) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; g) neosuđivanost za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; d) radno iskustvo jedna godina.

6. Medicinska sestra vaspitač - pripravnik
na određeno vreme
3 izvršioca

USLOVI: a) više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije) na kojima je osposobljeno za rad sa decom jaslenog uzrasta ili srednje obrazovanje, b) državljanstvo Republike Srbije, v) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom, g) neosuđivanost za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

7. Stručni saradnik - pedagog za fizičku kulturu

8. Stručni saradnik - pedagog
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
2 izvršioca

USLOVI: Za radna mesta 7 i 8: a) visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, b) državljanstvo Republike Srbije, v) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom, g) neosuđivanost za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; d) radno iskustvo jedna godina.

9. Šef ishrane - nutricionista
na određeno veme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: a) visoko obrazovanje, na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), na studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje zdravstvene struke, b) državljanstvo Republike Srbije, v) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom, g) neosuđivanost za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; d) radno iskustvo jedna godina.

10. Kuvar
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
2 izvršioca

USLOVI: a) srednje obrazovanje, b) državljanstvo Republike Srbije, v) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom, g) neosuđivanost za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; d) jedna godina radnog iskustva.

11. Pomoćni kulinarski radnik
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
4 izvršioca

USLOVI: a) srednje obrazovanje, b) državljanstvo Republike Srbije, v) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom, g) neosuđivanost za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i ako nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; d) jedna godina radnog iskustva.

12. Pomoćni pekarski radnik
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: a) srednje obrazovanje, b) državljanstvo Republike Srbije, v) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom, g) neosuđivanost za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; d) jedna godina radnog iskustva.

13. Servirka

14. Servirka
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
2 izvršioca

15. Spremačica
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
35 izvršilaca

16. Fizički radnik
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Za radna mesta 13, 14, 15 i 16: a) srednje i osnovno obrazovanje, b) državljanstvo Republike Srbije, v) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom, g) neosuđivanost za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

17. Radnik tehničkog i investicionog održavanja - električar
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60dana

USLOVI: a) srednje obrazovanje, VKV ili KV, b) državljanstvo Republike Srbije, v) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom, g) neosuđivanost za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; d) posedovanje vozačke dozvole B kategorije, đ) jedna godina radnog iskustva na tim poslovima.

18. Radnik tehničkog i investicionog održavanja - vodoinstalater
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60dana

USLOVI: a) srednje obrazovanje ili VKV ili KV, b) državljanstvo Republike Srbije, v) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom, g) neosuđivanost za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; d) vozačka dozvola B kategorije, đ) jedna godina radnog iskustva.

19. Referent uplata analitičar
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60dana

20. Knjigovođa osnovnih sredstava
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60dana

21. Materijalni knjigovođa
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Za radna mesta 19, 20 i 21: a) srednje obrazovanje, b) državljanstvo Republike Srbije, v) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom, g) neosuđivanost za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; d) radno iskustvo jedna godina, đ) poznavanje rada na računaru.

22. Kontista - bilansista
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60dana

USLOVI: a) visoko obrazovanje na osnovnim studijima u obimu od 180 bodova, po propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine; na studijima u trajanju od tri godine po propisima do 10. septembra 2005. godine; srednje obrazovanje; b) državljanstvo Republike Srbije; v) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; g) neosuđivanost za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; d) radno iskustvo jedna godina, đ) poznavanje rada na računaru.

23. Sekretar ustanove
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60dana

USLOVI: a) visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, b) državljanstvo Republike Srbije, v) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom, g) neosuđivanost za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; d) pet godina radnog iskustva, đ) poznavanje rada na računaru.

24. Šef računovodstva
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60dana

USLOVI: a) visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, b) državljanstvo Republike Srbije, v) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom, g) neosuđivanost za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; d) radno iskustvo pet godina; đ) poznavanje rada na računaru.

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave se podnose lično ili poštom na gorenavedenu adresu. Uz prijavu se podnosi: CV - kraća biografija, diploma - svedočanstvo, uverenje o državljanstvu, očitana kopija lične karte, potvrda o radnom iskustvu (osim za radna mesta pod 3, 6, 13, 14, 15 i 16). Napomena: A) Kandidati uz prijavu ne prilažu dokaz o ispunjavanju zdravstvenog uslova, s tim što se obavezuju da ovaj dokaz pribave nakon konačnosti odluke o izboru kandidata. B) Ukoliko kandidat podnosi kopiju ili prepis dokument mora biti overen. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati će pismeno biti obavešteni o izboru po konkursu. Sva obaveštenja mogu se dobiti u upravi ustanove, Žarka Zrenjanina 25, Pančevo ili telefonom: 013/345-955, 354-292.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i Youtube nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

Najnovije vesti pročitaj ovde!

TV PROGRAM Srbija, današnji tv programKomentre omogućio K-013.com