Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Beograd na vodi – nastavak urbanističkog divljanja u glavnom gradu - | K-013 Portal
beograd na vodi, reri

Beograd na vodi – nastavak urbanističkog divljanja u glavnom graduU toku je (12-26. novembra) javni uvid u Nacrt izmena i dopuna prostornog plana za projekat ,,Beograd na vodi’’ koji se, mimo zakona, sprovodi po skraćenoj proceduri u trajanju od 15 dana, uz obrazloženje da je reč o ,,manjim izmenama i dopunama’’.

Skraćenom procedurom, osim upola kraćeg roka trajanja javnog uvida, obrađivač plana takođe je oslobođen obaveze sprovođenja ranog javnog uvida, što predstavlja prethodnu kontrolnu fazu u postupku.

Predmetnim izmenama predviđena je preraspodela namena određenih površina, dok je ukupan udeo javnih zelenih površina smanjen na račun proširenja površina namenjenih stanovanju i komercijalnim sadržajima. Izmenama i dopunama na više od polovine planskog obuhvata povećana je maksimalna visina objekata, dok su urbanistički parametri poput indeksa izgrađenosti i spratnosti objekata potpuno izbrisani. Ovo praktično znači da je investitoru na volju ostavljeno da odredi strukturu, spratnost i visinu objekata, a dovedena je u pitanje i mogućnost kontrole ukupnog stepena (kvadrature) izgrađenosti, uz minimalna ograničenja opšteg karaktera.

Naime, iz svega proizilazi da je cilj izmena bio da investitora projekta liši brojnih „suvišnih“ ograničenja. Ukupna bruto razvijena građevinska površina (BRGP) na planskom obuhvatu ostala je ograničena, međutim, sa izostavljanjem ostalih preciznih urbanističkih parametara stvara se veliki rizik po prekoračenje ove brojke. Sve i da se pretpostavi da će se investitor u dobroj veri ograničiti na definisanu BRGP, činjenica je da ona nije jedini validni urbanistički parametar; u potpunosti su izbrisani parametri koji se odnose na indeks izgrađenosti (količnik BRGP-a objekata i površine bloka ili parcele) i spratnost objekata (maksimalni dozvoljeni broj spratova u objektu). Treba imati u vidu da BRGP predstavlja ukupnu bruto površinu svih korisnih etaža u osnovi i da na tu vrednost ne utiče visina objekta. Na primer, objekti identičnih osnova i spratnosti od 10 etaža gde je objekat A sa visinom etaže od 3m ukupno visok 30m dok je objekat B sa visinom etaže od 5 m ukupno visok 50m. Evidentna je razlika u obimu izgradnje, iako je za ova dva objekta isti BRGP.

Takođe, tekstualnim i grafičkim delom izmena i dopuna uvedeni su i delovi trasa dve planirane linije beogradskog metroa kao i tri metro stanice – Sajam, Mostar i Savski trg čime su bitno prošireni postojeći saobraćajni kapaciteti u obuhvatu plana.

Sve ovo jasno ukazuje da karakter izmena i dopuna  nije u skladu sa pomenutim zakonskim kriterijumima definisanih važećim pravilnikom i da je sprovođenje skraćene procedure u ovom slučaju nezakonito.

Pored neosnovanih restrikcija koje se odnose na učešće javnosti, ni i obaveza sprovođenja javne prezentacije Nacrta nije ispunjena u skladu sa zakonom. Naime, javna prezentacija je zakazana i održana svega 4 (četiri) dana pre isteka javnog uvida, dok je zakonom propisan termin najkasnije 10 (deset) dana pre isteka javnog uvida.

RERI upozorava zainteresovanu javnost da pomenuta procedura i predložene izmene predstavljaju nastavak prakse intenzivirane u prethodne dve godine, a po kojoj se propisi i planski akti kreiraju po volji investitora i na način da se usklađuju sa njihovim potrebama, umesto da (kako bi to trebalo da bude) služe u najboljem javnom interesu i ograničavaju samovolju pojedinaca i štite od njihovog nezakonitog ponašanja.

Kompletnu analizu procedure i predloženih izmena možete pronaći ovde.

loading...

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter  i Youtube nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.