fbpx
besplatna pravna pomoc

Ko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć?

Zakon bi trebalo da bude isti za sve, bez obzira na finansijski status i poziciju. Jedino na taj način se zaista može govoriti o pravdi i pravima za sve. Situacija u kojoj bogatiji sebi mogu priuštiti zastupnika na sudu i u različitim parnicama, a siromašniji to sebi ne mogu da priušte, simbol je društva koje je zasnovano na pogrešnim vrednostima.

U poglavlju Ustava Republike Srbije koji je donet 2006. godine, a u kome se govori o ljudskim pravima, navedena je odredba: “Svakome se, pod uslovima određenim zakonom, jemči pravo na pravnu pomoć.

Pravnu pomoć pružaju advokatura, kao samostalna i nezavisna služba, i službe pravne pomoći koje se osnivaju u jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa zakonom. Zakonom se određuje kada je pravna pomoć besplatna. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći je u Srbiji počeo da se primenjuje 1. oktobra 2019. godine.    

Šta je besplatna pravna pomoć?

U pitanju je pravna pomoć koju bi stručni ljudi - pravnici, trebalo da pruže onoj kategoriji stanovništva koja nije u mogućnosti da za tu pomoć sama plati. Prema Ustavu se to pravo svakome jemči, te bi sprovođenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći trebalo da garantuje ispunjenje navedenog prava.

Zakon, u skladu sa Ustavom Republike Srbije, reguliše koje su kategorije stanovništva kojima se pravo na besplatnu pravnu pomoć priznaje, koji je postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za prijem, odnosno pružanja besplatne pravne pomoći, i eventualno postupak za isplatu nagrade od strane države onome ko je pružio besplatnu pravnu pomoć.

Besplatna pravna pomoć je besplatna samo za građane, dok naknade za rad advokatima i pružaocima pravne podrške isplaćuje država, ali po daleko nižim tarifama od onih koje se redovno potražuju od klijenata.

Praksa pokazuje da se u siromašnijim sredinama češće javlja nasilje u porodici. Istovremeno, siromašnija populacija se pojavljuje i u vidu potrošača i korisnika različitih vidova usluga, te je njihova prava i u ovom smislu potrebno zaštititi. I za siromašnije mora važiti pretpostavka nevinosti u svakom procesu u kojem su tuženi. Dakle, u pitanju je osnovno ljudsko pravo koje je, prema Ustavu, zagarantovano svima.

Primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u praksi

Već u prvih 6 meseci primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći podneto je 2079 zahteva, od čega su 1902 zahteva odobrena. U većini slučajeva, građani su tražili pomoć u parničnim i upravnim postupcima, dok je veliki broj zahteva podnet i za žrtve nasilja u porodici. Većini korisnika je besplatnu pravnu pomoć pružila opštinska služba, dok je 416 korisnika kojima je bila potrebna zahtevnija pravna pomoć ili zastupanje pre sudom, upućeno advokatima. Pri opštinskim službama za besplatnu pravnu pomoć angažovano je 150 pravnika, dok se u Registar pružalaca advokatskih usluga, pod nadležnošću Ministarstva, registrovalo preko 3000 advokata.

Primena Zakona bi u značajnoj meri trebalo da pomogne građanima da ostvare pravo na besplatnu pravnu pomoć i to upućivanjem od strane organa lokalne samouprave na advokate koji tu pomoć pružaju. Kao glavni problem sa kojim se pojedine jedinice lokalne samouprave suočavaju, ističe se nedostatak diplomiranih pravnika. U brojnim jedinicama postoji samo jedan pravnik koji pruža usluge besplatne pravne pomoći.

Da li Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ispunjava svoj cilj?

Ne može se potvrditi da Zakon ispunjava svoj cilj jer veliki broj građana i dalje nije upoznat sa svojim pravima i mogućnošću ostvarivanja ovog vida pomoći. Dodatno, prema dostupnim podacima, na desetine građana koji nisu upisani u matične knjige rođenih, nije moglo da realizuje svoje pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Više od dve trećine lokalnih jedinica nije ispunilo zakonsku odredbu i formiralo službe za besplatnu pravnu pomoć. U svakoj desetoj lokalnoj jedinici se besplatna pravna pomoć ne pruža, a od 45 opština u kojima su formirane službe, samo u 11 je sprovedena kampanja u cilju informisanja građana o mogućnostima primanja besplatne pravne pomoći (najčešće putem oglasnih tabli).

Uvidom u podatke se može zaključiti da sistem pružanja besplatne pravne pomoći i dalje nije zaživeo kod nas jer građani nisu informisani, niti je organizacija na adekvatnom nivou. Sa druge strane, građani uglavnom i nemaju poverenja u nadležne službe, te čak i ako su upoznati sa svojim pravima, ne žele da se obrate za besplatnu pravnu pomoć.

U Ministarstvu pravde govore o potrebi pokretanja kampanje, u cilju jačanja svesti građana o mogućnostima ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć, te navode da će preduzeti mere potrebne za sprovođenje takvih kampanja.

Registar advokata pružalaca besplatne pravne pomoći broji preko 3000 advokata koji su spremni da pruže besplatnu pravnu pomoć. U slučaju da niste sigurni da li ispunjavate uslove za ostvarivanje ovog prava, najbolje rešenje za vas je advokat od poverenja – sa kojim možete da se konsultujete.

Pravna pomoć mora biti zagarantovana svima, bez obzira na finansijski status i druge okolnosti. U očima zakona svi moramo biti isti, a pravda je slepa za novac i status. Primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći bi to morala da garantuje.

Šerujte ovu vest na vaše profile, unapred zahvalni.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i Youtube nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.Napomena: Svi komentari koji budu kršili Uslove korićenja sajta neće biti objavljeni.

BESPLATNE ONLINE IGRICE

 

hrskavi svet 460x600

Praštanje uspeha, sportski magazin

pancevo city

PanPress

pancevox

sinhro logo

pancevo jooble