Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website PANČEVO: Anketa pokazala da gradska vlast NE OBAVEŠTAVA - | K-013 Portal

PANČEVO: Anketa pokazala da gradska vlast NE OBAVEŠTAVA

anketa, vojlovica, starčevo, udruženje pančevo nije rupa, udruženje zeleni most

Udruženja „Pančevo nije rupa“ i „Zeleni most“ prednodnih dana sproveli su anketu u Vojlovici i Starčevu povodom toga da li su meštani ovih naselja upoznati sa time šta se radi i šta se planira u neposrednoj blizini njihovih domova.

Šta kažu rezultati pročitajte u nastavku, a na kraju pogledajte i svedočenje meštana naselja Vojlovica:

Anketom sprovedenom na terenu dana 07.09.2020. godine u neposrednom okruženju Naftne industrije  Srbije Rafinerije nafte Pančevo ( NIS RNP) u naseljima Vojlovica i Starčevo, došli smo do zaključka da su gradske vlasti ostale gluve na probleme sa kojima se suočava stanovništvo ovih naselja. Ti problemi nisu stilski već suštinski za opstanak i normalno funkcionisanje čoveka. Pitanja koja su nas zanimala su vezana isključivo za obaveštavanje lokalnog stanovništva koje živi u neposrednoj blizini fabrike od strane gradske vlasti za, radove i proširenja u okviru same fabrike.

ANKETNI LIST

Da li ste upoznati da se gradi objekat za privremeno skladištenje opasnog otpada u okviru NIS RNP?

Da li smatrate da je gradska vlast bila u obavezi da vas obavesti o planiranoj izgradnji objekta za privremeno skladištenje opasnog otpada u okviru NIS RNP?

Da li vas je ikada do sada gradska vlast upoznavala sa bilo kakvim projektom i radovima koji su se izvodili u okviru NIS RNP?

Obeshrabrujući su podaci koji su prikupljeni sa terena, jer ljudi nisu upoznati sa činjenicom da se planira izgradnja skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada u okviru kompleksa RNP u Pančevu.

Od broja ispitanika sa terena, 74% se izjasnilo da ne zna da se planira izradnja pomenutog objekta, dok je 26% znalo i to, isključivo ljudi koji su aktivni na društvenim mrežama ili pojedinci koji su povezani na bilo koji način sa Gradskom upravom (uglovnom uposleni u istoj). To je zanemarujuće niska upućenost za ovako krucijalno pitanje koje se tiče prvenstveno tog stanovništva u okruženju a naravno i šire.

Pitanje koje se odnosilo na obavezu gradske vlasti kao i obrađivača Nacrta plana i Strateške procene uticaja na životnu sredinu da obaveste o planiranoj izgradnji stanovništvo MZ Vojlovica i MZ Starčevo, 91% ljudi je odgovorilo potvrdno, dok je samo 9% smatralo da gradske vlasti nemaju tu obavezu.

U nastavku ankete pitali smo sugrađane sa navedenog područja da li su ih ikada gradske vlasti upoznavale sa bilo kakvim projektom i radovima koji se planiraju i izvode u okviru kompleksa NIS RNP.

Pokazalo se da u 91% ispitanih odgovor je bio odričan dok je u 9% bio potvrdan.

Ova anketa nam je ukazala na lošu ili čak nikakvu saradnju gradskih vlasti sa stanovništvom navedenog područja. Lokalna vlast i Javna preduzeća  su Zakonom o planiranju i izgradnji čl. 63, bili u obavezi da za sve promene nastale u okviru Južne zone u konkretnom slučaju RNP, obaveste ljude u neposrednoj blizini fabrike.

Na osnovu trećeg pitanja ankete, došli smo do saznanja da gradska vlast ima lošu praksu neobaveštavanja građanstva u neposrednoj blizini fabrike. Po rezultatu ankete vezano za treće pitanje čak, 91% ispitanih je reklo da ih nikada nisu obavestili o radovima ili projektima koji su se do sada realizovali ili se planiraju u bliskoj budućnosti. Samo 9% se izjasnilo da su bili upoznati ali opet preko nekih drugih izvora a ne u direktnom obaveštavanju građanstva.

Na osnovu ove ankete kao i prikupljenih usmenih podataka možemo zaključiti da gradska vlast kako sada, tako i u pređašnjem periodu nije vodila računa o stanovništvu koje živi u neposrednoj blizini fabrike, jer su njihove kuće tu postojale i pre vremena izgradnje prvih fabričkih postrojenja u okviru Južne zone, pa time i pre same izgradnje RNP.

Skoro svaka kuća u blizini ove fabrike ima nekoga ko je imao ili ima neki oblik maligniteta. Sami stanovnici tvrde da je to posredstvom višedecenijskog zagađenja kojem su izloženi i da bolesti nisu pošteđeni ni mladi.

Ako napravimo poređenje NIS RNP i Filadelfijske rafinerije na osnovu dokumenta  “Izjava o zdravstvenim efektima rafinerija i efektom filadelfijske rafinerije“ koju je objavio Dreksel Univerzitet u Filadelfiji, oktobra 2019. godine, kaže: “… Postoji čitav niz načina na koji rafinerije  nafte utiču  na zdravlje ljudi kroz zagađenje vazduha, zagađenje vodenih tokova i tla i psihosocijalnog stresa zbog života u blizini opasnog mesta. ”U datoj Izjavi navode i da rafinerije nafte kontinuirano emituju zagađivače vazduha što zagađenje vazduha čini jednim od primarnih puteva kojima rafinerije utiču na zdravlje. Poznato je da su mnogi zagađivači štetni po zdravlje ljudi i to suspendovane čestice PM 2.5, azot-dioksid NO2, sumpor–dioksid SO2 i isparljiva organska jedinjenja odnosno VOC. Svi ovi nabrojani zagađivači utiču na povećanje respratornih bolesti među stanovnicima koji žive u blizini rafinerije nafte. U istraživanju u Filadelfiji pokazalo se da su svi navedeni zagađivači dovodili do asmitičnih epizoda i opšte smanjenje funkcije pluća kod dece.

Na ovakva stanja su nam ukazali i ispitanici u Starčevu i Vojlovici u usmenim razgovorima i to kroz svoje lične primere. U navedenoj Izjavi stoji i da su negativni ishod porođaja kao i drugi zdravstveni ishodi kao i kanceri takođe povezani sa emisijom iz rafinerije. U našem radu na terenu smo došli do saznanja o pojačanoj pojavi maligniteta kako su stanovnici naglasili pogotovo kod žena.

Dalje je  konstatovano u Izjavi, da stanovništvo koje se nalazi u neposrednoj udaljenosti od 5 km od rafinerije ima mnogo veću izloženost negativnom uticaju rafinerije nego stanovništvo koje je na većoj udaljenosti.

U terenskom radu smo utvrdili da pojedini placevi stanovnika se graniče sa ogradom NIS RNP.

O samom uticaju po zdravlje ljudi u tolikoj blizini RNP možemo samo posvedočiti ličnim kratkotrajnim susretom sa bukom, isparenjima od kojih se nadražuje nos, grlo kao i oči, a na koje su stanovnici, nažalost uveliko naviknuti. 

Život u blizini velike industrijske lokacije može biti izvor stresa, anksioznog poremećaja i depresije među stanovništvom koje živi u susedstvu. (Downy & Van Willigen, 2005.)

Sugrađani koji žive u okruženju RNP su izloženi svim zagađivačima i prepušteni sami sebi bez ikoga u državnom sistemu da se zainteresuje, da ih čuju i da im pomognu.  Uskraćeno im je pravo da mogu prodati svoja imanja po tržišnim cenama, jer zbog nezdrave lokacije tako nešto nije moguće ili su ucenjeni da moraju da prodaju u bescenje, što najčešće i rade, kako bi se izvukli iz zagađenja. Uskraćen im je najosnovniji mir, jer buka mašina i postrojenja unutar same fabrike to ne dozvoljava. Uskraćeno im je pravo da gaje voće i povrtarske kulture, jer posredstvom zagađena one propadaju. Uskaćena im je sigurnost jer im kuće pucaju od vibracija. Uskraćen im je svež vazduh, i čist okoliš, jer im je prvi komšija RNP.

Apelujemo i nastavićemo u svom naumu, da država uradi ono što im je bila obaveza i da otkupi kuće i placeve na tom potezu, jer život u ovim uslovima, je daleko od normalnog. Da će se zeleni pojas zaštite napokon proširiti do ciljanih 1.5km od ograde fabirke i da će grad i RNP odustati od izgradnje štetnog i ugrožavajućeg po sve nas skladišta opasnog otpada u okviru svoje fabrike, koji će svojim postojanjem doprineti još većem zagađenju, na već ovoliko zagađenu i devastiranu životnu sredinu. Moramo se osvrnuti i na činjenicu da od bombardvanja 1999. godine, nikakava sanacija u okviru RNP nije urađena kako bi se smanji štetni uticaj tog nemilog događaja. Shodno tome smatramo da izgradnja novog objekta za privremeno skladištenje opasnog otpada, samo može još više ugroziti sve nas. Upoznati smo u vrste čestica, metala, i drugih oblika zagađenja koja kruže kroz vazduh, a o vrstama otrova i hemijskih supstanci koje će se lagerovati nema objašenjenja, te ostaje samo nagađanje šta bi tamo moglo biti.

Napomenućemo i podatke on-line ankete, koju smo sporveli 05.09.2020. godine i na osnovu rezultata uzorka možemo zaključiti da 54% učesnika ankete  ne zna da se planira izgradnja objekta za privremeno skladištenje opasnog otpada, dok 46% je upoznato i to posredstvom društvenih mreža.
Ovakva loša praksa obaveštavanja, ne čini dobro nikome. Daje se osećaj prepuštanja stavnovništva zarad profita velikih kompanija, i tendencije da takvi veliki projekti koji mogu imati i imaju uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, a mogu biti i fatalni usled akcidenata, prolaze namerno neopaženo i bez velikog učešća javnosti. Stiče se utisak da ni vlasnici kompanije nisu zainteresovani za dobru saradnju sa stanovništvom, već da isključivo razmišljaju o profitu i da u posredstvu sa državom, pokušavaju da prođu neopaženo, a po štetu zdravlja stanovnika Pančeva i šire okoline.

Terensko istraživanje i pisani rad sprovedeno i  napisano od strane Udruženja ,,Zeleni most“ i Udruženja ,,Pančevo nije rupa”.

BONUS VIDEO: Stanovnici naselja Vojlovica pričaju kakva im je svakodnevnicaPratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici ,Youtube nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

Potpiši PANČEVAČKI GLAS

Najnovije: Na portalu

craft beer jun 2024 big pancevo 460x600

grupa pancevo

konoba32 baner mob

10906531 721735721273076 3753183143446782296 n

Mima artwork

Logo KAREJA2

pancevo city