KOVID PROPUSNICE: Šta je sve potrebno, koliko važi i koliko košta
kovid propusnica, testiranje, pcr testiranje, antigensko testiranje, testisranje na antitela, brzo serolosko testiranje, cena testiranja, cena antigenski test, cena test antitela, cena pcr test

KOVID PROPUSNICE: Šta je sve potrebno, koliko važi i koliko košta
montekristo 0507


U objekat na zatvorenom prostoru u kome se vrši pružanje ugostiteljskih usluga usluživanjem hrane i pića (izuzev objekata u kojima se hrana i piće služi tako što korisnik ne ulazi u objekat – tzv. šalterska prodaja, kada se hrana i piće vrši putem dostave, odnosno bez neposrednog korisnika pružaoca i korisnika usluge ili kada je objekat u okviru zatvorenog trgovinskog objekata i hrana i piće se ne uslužuju sedećim korisnicima), kao i u objektima koji nisu u registru ugostiteljskih objekata, ali u kojima se vrši održavanje zabavnih i svečanih manifestacija (sale za venčanja i sl.), kao pružalac ili korisnik usluge u periodu od 22.00 časa do završetka radnog vremena tog radnog dana, može boraviti samo lice koje poseduje Kovid sertifikat.

Kovid sertifikat je dokument kojim se potvrđuje da nosilac dokumenta poseduje jedan od sledećih dokaza, i to:

1) negativan rezultat REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2, ne stariji od 72 sata nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija;

2) negativan rezultat testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini i mikrobiološka laboratorija u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija;

3) dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19 koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana;

4) pozitivan rezultat serološkog testiranja na SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije ne stariji od 90 dana od dana uzorkovanja;

5) dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti COVID-19 u vidu pozitivnog REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne mlađeg od 14 i ne starijeg od 210 dana od dana uzorkovanja, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, a na osnovu rezultata testova mikrobioloških laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno stranih referentnih mikrobioloških laboratorija.

Dom zdravlja Pančevo obavlja antigensko testiranje na lični zahtev građana na prisustvo SARS-CoV-2 . Testiranje se vrši svakog radnog dana (od ponedeljka do petka) BEZ ZAKAZIVANJA, u vremenu od 10 do 12 sati u PUNKTU LABORATORIJE 1 ( ulaz pored Medicine rada), u Miloša Obrenovića 4. 

Zavod za javno zdravlje Pančevo obavlja uzorkovanje za RT-PCR testiranje na SARS-CoV2 u Centru za mikrobiologiju Zavoda, 6.oktobra 9, (Očna bolnica) na lični zahtev građana, uz dokaz o uplati utvrđenih sredstava. Radno vreme od 6.30 do 14.30.

Ono što je bitno je da pre nego što odete na testiranje na lični zahtev, morate uplatiti odgovarajući iznos preko opšte uplatnice. Dokaz o uplati prilažete prilikom dolaska na testiranje. U nastavku pročitajte instrukcije za uplatu i cene.

-RT-PCR TESTIRANjE-

UPLATILAC FIZIČKO LICE: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

UPLATILAC PRAVNO LICE: Naziv i sedište pravnog lica

SVRHA UPLATE: RT-PCR TESTIRANjE

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 9.000,00 dinara - CENA SE PRIMENjUJE OD 19. APRILA 2021. GODINE

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

UPLATILAC FIZIČKO LICE: POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA):

1) 501 - JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANINA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE

2) 501 - BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANjA ZA STRANE DRŽAVLjANE

UPLATILAC PRAVNO LICE IZ REPUBLIKE SRBIJE: POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA): 501 – PIB PRAVNOG LICA

-ANTIGENSKO TESTIRANjE-

UPLATILAC FIZIČKO LICE: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

UPLATILAC PRAVNO LICE: Naziv i sedište pravnog lica

SVRHA UPLATE: ANTIGENSKO TESTIRANjE

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 3.500,00 DINARA - CENA SE PRIMENjUJE OD 19. APRILA 2021. GODINE

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

UPLATILAC FIZIČKO LICE: POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA):

1) 502 - JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANINA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE

2) 502 - BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANjA ZA STRANE DRŽAVLjANE

UPLATILAC PRAVNO LICE IZ REPUBLIKE SRBIJE: POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA): 502 – PIB PRAVNOG LICA

- BRZO SEROLOŠKO TESTIRANjE-

UPLATILAC FIZIČKO LICE: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

UPLATILAC PRAVNO LICE: Naziv i sedište pravnog lica

SVRHA UPLATE: BRZO SEROLOŠKO TESTIRANjE

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 1.200,00 dinara- CENA SE PRIMENjUJE OD 19. APRILA 2021. GODINE

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

UPLATILAC FIZIČKO LICE - POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA):

1) 503 - JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANINA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE

2) 503 - BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANjA ZA STRANE DRŽAVLjENE

UPLATILAC PRAVNO LICE IZ REPUBLIKE SRBIJE: POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA): 503 – PIB PRAVNOG LICA

-KVANTITATIVNO ODEĐIVANjE IgG ANTITELA NA VIRUS SARS-COV2-

UPLATILAC FIZIČKO LICE: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

UPLATILAC PRAVNO LICE: Naziv i sedište pravnog lica

SVRHA UPLATE: KVANTITATIVNO ODEĐIVANjE IgG ANTITELA NA VIRUS SARS-COV2

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 1.800,00 dinara- CENA SE PRIMENjUJE OD 20. MAJA 2021. GODINE

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

UPLATILAC FIZIČKO LICE - POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA):

1) 504 - JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANINA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE

2) 504 - BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANjA ZA STRANE DRŽAVLjENE

UPLATILAC PRAVNO LICE IZ REPUBLIKE SRBIJE: POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA): 504 – PIB PRAVNOG LICA


Šerujte ovu vest na vaše profile, unapred zahvalni.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i Youtube nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.


Napomena: Svi komentari koji budu kršili Uslove korićenja sajta neće biti objavljeni.

BESPLATNE ONLINE IGRICE

UKUS FEST 4. - 5. decembar u BIG PANČEVO

Školica sporta Fit Happy Kids

Praštanje uspeha, sportski magazin

pancevo city

PanPress

pancevox

pancevo jooble