Zašto na tabli ne piše broj Rešenja o odobrenju izvođenja radova u centru Pančeva? -
radovi u gradskom parku

Zašto na tabli ne piše broj Rešenja o odobrenju izvođenja radova u centru Pančeva?


Radovi u Gradskom parku u Pančevu počeli su danas. Kako piše na tabli u pitanju je rekonstrukcija Njegoveše ulice a investitor je Grad Pančevo.

Radove izvode "Gradcom Build" d.o.o. iz Pančeva, "Sremput" AD iz Rume i "BG-arh" iz Beograda.

Predviđeno vreme završetka radova je 60 kalendarskih dana. Međutim, na tabli ne piše ko je izdao i broj Rešenja o odobrenju izvođenja radova na rekonstrukciji kako bi se tačno videlo šta se planira.

radovi u gradskom parku

Bivša gradska menadžerka Maja Vitman je pre nešto manje od mesec dana izjavila kako se na tom delu ne planira izgradnja parkinga, iako se u tenderskoj dokumentaciji vidi da je to previđeno. Zbog toga je posečen deo stabala i rastinja kako bi radovi mogli da se izvedu, zbog čega su građani protestovali i uklonili ogradu koja je bila postavljena u parku. 

U tenderskoj dokumentaciji piše da će u Zmaj Jovinoj ulici biti omogućen saobraćaj motornih vozila, zbog čega će biti postavljena zaštitna ograda pored škole "Jovan Jovanović Zmaj", što je bivša gradska menadžerka takođe demantovala.

radovi u gradskom parku

PRAVILNIK o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se bliže obeležavanje gradilišta odgovarajućom tablom, oblik, izgled, sadržina i mesto postavljanja gradilišne table.

Član 2.

Gradilišna tabla (u daljem tekstu: tabla) je pravougaonog oblika dimenzija 200 cm h 300 cm x 20 cm.
Tabla se izrađuje od čevrtastih kutijastih profila i pocinkovanog lima, a postavlja se na čeličnim nosačima odgovarajuće nosivosti fundiranim u beton.

Član 3.

Prednji deo table je u svetlonarandžastoj boji, otporna na atmosferske uticaje.
Zadnji i bočni deo table je u žutoj (matirana) boji a nosači table u sivoj boji, otporni na atmosferske uticaje.

Član 4.

Tabla sadrži:

1) prikaz objekta u koloru na 1/3 površine table u gornjem levom uglu;
2) naziv, namenu i veličinu objekta;
3) broj katastarske parcele na kojoj se objekat gradi;
4) ime, odnosno naziv investitora (adresa, telefon i sajt);
5) ime odgovornog projektanta (adresa, telefon i sajt);
6) naziv privrednog društva, odnosno pravnog lica ili preduzetnika koje je izradilo tehničku dokumentaciju (adresa, telefon i sajt);
7) Naziv izvođača radova, ime odgovornog izvođača radova i ime lica koje vrši stručni nadzor (adresa, telefon i sajt);
8) broj i datum rešenja kojim je izdata građevinska dozvola i naziv organa koji je izdao građevinsku dozvolu, odnosno broj rešenja kojim se odobrava izvođenje radova (za koje se ne izdaje građevinska dozvola);
9) datum početka građenja i rok završetka izgradnje objekta, odnosno izvođenja radova.
Podaci iz stava 1. ovog člana ispisuju se slovima crne boje na PVC samolepljivoj foliji otpornoj na oštećenja.

Najnovije vesti pročitaj ovde!

TV PROGRAM Srbija, današnji tv programKomentre omogućio K-013.com